مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

انجمن آزمون دکتری مجموعه شیمی

2211

‌رشته و گرایش

شیمی

شیمی فیزیک

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی فیزیک – ترمودینامیک آماری ۱ – شیمی کوآنتومی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته شیمی – شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته شیمی – شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی فیزیک

2212

‌رشته و گرایش

شیمی

شیمی آلی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی آلی پیشرفته – طیف‌سنجی در شیمی آلی – سنتز ترکیبات آلی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته شیمی – شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته شیمی – شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی آلی

2213

‌رشته و گرایش

شیمی

شیمی تجزیه

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی تجزیه پیشرفته – اسپکتروسکوپی تجزیه‌ای ۱ – الکتروشیمی تجزیه‌ای)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته شیمی – شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته شیمی – شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی تجزیه

2214

‌رشته و گرایش

شیمی

شیمی معدنی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی معدنی پیشرفته – سینیتیک – ترمودینامیک و مکانیزم واکنش‌های معدنی – طیف‌سنجی در شیمی معدنی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته شیمی – شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته شیمی – شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی معدنی

2215

‌رشته و گرایش

شیمی کاربردی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (کنترل دستگاه‌ها و گسترش شیمی از آزمایشگاه به صنعت – واکنش‌گاه‌های شیمیایی – شیمی تجزیه پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته شیمی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته شیمی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی کاربردی

2216

‌رشته و گرایش

شیمی

شیمی پلیمر

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی فیزیک پلیمرها – شناسایی و تکنولوژی پلیمر – شیمی و سینتیک پلیمر شدن)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته شیمی – شیمی پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته شیمی – شیمی پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی پلیمر

2218

‌رشته و گرایش

فیتوشیمی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی آلی پیشرفته – شیمی ترکیبات طبیعی – جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته فیتوشیمی 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فیتوشیمی

2244

‌رشته و گرایش

علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

۱) نانوشیمی نظری

۲) نانوپلیمر

۳) نانومواد معدنی

۴) نانوسوپرا مولکول

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات عمومی – شیمی پایه (شیمی آلی، معدنی، تجزیه و شیمی فیزیک)) و کارشناسی ارشد شامل (مبانی نانوتکنولوژی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته نانوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته نانوشیمی

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. امیدوار گفت:

  سلام.دوستان کسی تجربه پژوهشگاه شیمی تو گرایش شیمی فیزیک رو داره ؟ مصاحبه چطوره ؟ من با رتبه زیر پنجاه و دو مقاله ISI مستخرج از پایان نامه و چندتا کنفرانس و رزومه تدریس و طرح پژوهشی برم نصاحبه میتونم امیدوار باشم .در ضمن پایان نامه ام ازمایشگاهی – اماری هستش .لطفا راهنمایی کنین .

 2. شیمی گفت:

  باسلام . دوستان باید مدارکو برا دانشگاه تهران پست کرد علاوه بر ثبت نام اینترنتی؟ممنون میشم پاسخ بدین

 3. شیمی97 گفت:

  سلام دوستان کسی میدونه دانشگاه اصفهان هنوز هم میشه ثبت نام کرد؟ چون فایلش باز هست اما تاریخ ثبت نام تموم شده است.

 4. شیمی97 گفت:

  سلام دوستان کسی میدونه دانشگاه اصفهان هنوز هم میشه ثبت نام کرد؟ چون فایلش باز هست اما تاریخ ثبت نام تموم شده.

 5. شیمی97 گفت:

  سلام دوستان کسی میدونه دانشگاه اصفهان هنوز هم میشه ثبت نام کرد؟چون فایلش باز هست اما تاریخ ثبت نام تموم شده

 6. دکتری شیمی الی گفت:

  سلام دوستان .. کسی در مورد مصاحبه دکتری شیمی آلی دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان چیزی می دونه که چی می پرسند… به نظرتون با تراز 1004 میارم …

 7. دکتری شیمی آلی گفت:

  سلام دوستان در مورد سوالات مصاحبه شیمی آلی صنعتی مالک اشتر اصفهان چیزی می دونید … من با تراز 1004 به نظرتون میارم …

 8. دکتری معدنی گفت:

  سلام دوستان.
  میشه لطف کنید بگید برا مصاحبه شیمی معدنی چه مطالبی مد نظرتون هست که بخونید؟
  سوالات تخصصی رو میتونید پیش بینی کنید؟

 9. شیمی آلی گفت:

  سلام دوستان تجربه مصاحبه دانشگاه شیراز رو دارید؟لطفا بگین

 10. منا گفت:

  سلام
  واسه قبولی ارشدشیمی کاربردی دانشگاه اصفهان تا چه ربته ای لازمه

 11. پیام گفت:

  سلام طاعاتتون قبول.لطفا بفرماییددانشگاه صنعتی اصفهان تا کی وقت داریم برا ثبت نام الکترونیکی چیزی تو سایت نزده لطفا جواب بدید اگر اطلاع دارید

 12. Chemustry گفت:

  سلام. دوستان. کسی دانشگاه رازی کرمانشاه ثبت نام اینترنتیشو انجام داده؟

 13. shimita j گفت:

  سلام دوستان کسی مصاحبه دانشگاه کاشان گرایش تجزیه ثبت نام کرده میدونید مصاحبش چه طوری من هنوز ثبت نام الکترونیکی نکردم وقتشم گذشته نمیدونم میتونم ثبت نام کنم یا نه دوستان راهنمایی کنید داشجوی آزاد بودم شانسی دارم ?

  • النا گفت:

   دانشگاه کاشان باید خیلی به خودتون مسلط باشید من تجزیه بودم پارسال شرکت کردم. از لحاظ می‌سنجند ممکنه اعصابتان خورد کنن باید خونسرد باشید. مقاله هم میدن ترجمه کنید سوال از پایان نامه و درسی هم میپرسند. موفق باشید.

 14. امیدوار گفت:

  سلام.با ارزوی موفقیت .من دانشگاه قزوین شیمی فیزیک رفتم مصاحبه با رتبه زیر پنجاه ،اساتیدسردرگم بودن و همش میگفتن سطح مصاحبه خیلی ضعیفه ،تازه شنیدم بعد مصاحبه حدنصاب مصاحبه تعیین کردن .فرم عای امتیاز دهی توی سایت هم که اصلا به روز نشده بود وانگار از همون ها استفاده کردن .الان ۳۰ نمره مصاحبه و۲۰ نمره اموزشی وپژوهشی داره ،حالا چطوری تو اون فرم ها اینا ارزیابی درست کردن من نمیدونم .من به تمام سوالاتشون جواب دادم ولی با چیزی که شنیدم وترازم هم سه برابر تراز اعلام شده اونها بود با مقاله وکنفرانس هبچ امیدی ندارم .ای کاش واقعا ارزیابی ها درست بود

 15. R گفت:

  سلام دوستان، مصاحبه شیمی آلی الزهرا چطوره؟ سوالات تخصصی هم زیاد میپرسن؟ ممنون میشم جواب بدین

 16. سارا ۹۶ به ثمین گفت:

  دانشگاه گیلان میخوام برم اردبیل و شاهرود هم هستم که نمیتونم برم. از دانشگاه گیلان اطلاعی دارید چی میپرسن برا مصاحبه سوال تخصصی مثلا مثه چی ؟ چهارتا مقاله همایشی و isi دارم دیگه رزومه ای ندارم

  • ..‌‌‌.. گفت:

   سلام.عزیزم دانشگاه گیلان لز پایان نامه ودرسی میپرسن ،معمولا از مقاله ها وزمینه کاری خود اساتید میپرسن ،ایمپکت مقاله براشون مهمه ،توصیه نامه هم مهمه براشون .موفق باشید .

  • samin گفت:

   عزیزم مقاله براشون مهمه و توصیه نامه.
   به پایان نامتون کامل مسلط باشید و اساس و پایه شیمی آلی. ممکنه سوال پایه ای ازتون بپرسن.به نظرم جزوه دکتر اسلامی رو بخونید برا پایه کافیه.انشاالله حتما پذیرش میشید

 17. سارا۹۶ گفت:

  کسی مصاحبه برای آلی رفته؟ من اولین باره میخوام برم مصاحبه نمیدونم چطوریه؟ کسی میدونه راهنماییم کنه توروخدا جواب بدین

  • samin گفت:

   سلام دوست عزیز
   کجاها میخواید برا مصاحبه برید?

  • یاشار گفت:

   بسته به اینکه کجا دعوت به مصاحبه شدید فرق میکنه. بعضی دانشگاه ها فقط از پایان نامه میپرسند. برخی سوال علمی میپرسند. بعضی جاها انگلیسی میپرسن. بعضی جاها هم اصلا علمی نمیپرسن فقط میخوان نحوه برخورد و رفتار و فن بیان شما رو بسنجن. موفق باشید.

 18. Chem گفت:

  رشته معدنی کسی اینجا هست؟ مصاحبه کجا میرید؟

 19. نانوشیمی گفت:

  سلام
  با آرزوی موفقیت برای همه شما خوبان
  ببخشید کسی از مصاحبه دانشگاه کاشان اطلاعی داره؟

 20. دانشگاه رازی گفت:

  با سلام
  دوستان عزیز کسی اطلاع داره که دانشگاه رازی چه استادهای قرار دانشجو یگیرند.

 21. الی گفت:

  اون وقت دانشگاه قزوین برا ۲ نفر ۲۲ نفر اومدن مصاحبه

  • ل گفت:

   سلام.قزوین منم با رتبه ۴۰ اومدم مصاحبه ،۸ نفر ثبت نام الکترونیکی بودن باقی حضوری ،یعنی ۱۱ برابر ظرفیت توی همه گرایش ها همینطوری ۱۲ یا ۱۳ برابر ظرفیت اومده بودن ،تا ساعت ۳ هم تموم شد .حالا ترازش نسبت به زنجان و گیلان و‌‌‌.‌‌بالا بود .به نظرم باید طبق رتبه ۵ تا دانشگاه معرفی شه ۳ برابر ظرفیت ،اینطوری خیلی بهتر مثل قبل .

 22. الی گفت:

  بچه ها می دونید هر دانشگاهی چند برابر ظرفیت به سنجش اسامی رو اعلام میکنه

 23. سارا۹۶ گفت:

  سلام دوستان با ارزوی موفقیت برای همه
  به نظرتون برای مصاحبه روزانه دانشگاه گیلان و محقق اردبیلی برم رشته شیمی الی. شنیدم پارتی بازی میشه اگه کسی اطلاعی داره خواهشا جواب بده ممنونم

 24. .... گفت:

  سلام .دوستان کسی مصاحبه شیمی فیزیک دانشگاه امام خمینی قزوین رو رفته بود ؟ نظرتون چی بود ؟

 25. الی گفت:

  سلام دوستان،کسی رفته بود برای مصاحبه الی دانشگاه زنجان؟ چطور بود بنظرتون؟

 26. شیمی آلی گفت:

  سلام دوستان
  اینجا کسی هست که بخواد مصاحبه دانشگاه باهنر و یا ولیعصر رفسنجانو بره؟ این دانشگاه ها ثبت نام اینترنتی ندارن؟

 27. نانوشیمی گفت:

  سلام بر شما خوبان
  کسی از مصاحبه دانشگاه زاهدان و یا دانشگاه محقق اردبیلی اطلاع داره به نظر شما اگه روزانه نشد شبانه ارزش داره برم

  تشکر موفق باشین

 28. سوال گفت:

  با سلام
  دوستان که برای مصاحبه نانوشیمی به دانشگاه کرمان رفته بودند مصاحبه جطور بود و چند نفر برای مصاحبه اومده بودن و بیشتر چه رتبه های بودند.

 29. Chem گفت:

  برای صنعتی اصفهان چطور وارد سامانه بشیم

 30. Chem گفت:

  کسی میدونه کد کاربری و رمز برای سامانه گلستان دانشگاه صنعتی اصفهان چی هست…لطفا راهنمایی کنید

 31. دریا گفت:

  سلام به همه موفق باشین. لطفا راهنمایی کنین . میتونیم توفرم صلاحیت برا معرف ها استاد هامونو بنویسیم ؟؟؟

 32. الی گفت:

  سلام.ثبتنام دانشگاه علم و صنعت برای رشته شیمی الی کدوم قسمت سایتش باید رفت؟ کسی ثبتنام کرده از دوستان راهنمایی فرمایید.

 33. از nano به ثمین گفت:

  سلام. روز یکشنبه رو فراموش نکنید

 34. مهندس گفت:

  با سلام
  در فرم دانشگاه رازی نوشته شده اولویّت‌بندی استاد راهنمای پیشنهادی از میان استادان اعلام‌شده توسّط گروه آموزشی ولی در سایت دانشگاه چیزی نیست کسی اطلاع داره چه استادهای قرار امسال دانشجو بگیرند.

 35. ل گفت:

  سلام.دوستان مصاحبه عا خیلی بد برنامه ریزی شده مثلا سه شهر قزوین ،زنجان وگیلان که تزدیک تهرانه اژ ۶ تا ۹ خب ختی رتبه های خوب هم میگن اگه تهران ها رو قبول نشن ،خداقل دوتا اازاین شهرها رو برن ،اونم تو ماه رمضان ،ای کاش حداقل یه کدوم اینا تاریخ مصاحبه اش عوض میشد یا مصاحبه مجدد داشت تو اون اخرا میشد تیر اخرمون .

 36. الی گفت:

  سلام بچه ها کسی دانشگاه زنجان ثبت نام کرده ؟ تو سایت گلستان چجوری الویت پژوهشی و استاد و انتخاب کنیم هیچ استادی گرایشش مشخص نیست

  • .... گفت:

   سلام. دوست عزیز منم همین مشکل رو دارم اصلا معلوم نیس کی چه گرایشیه ،به نظرم باید زنگ بزنیم از مسول دفتر بپرسیم حداقل بفهمیم روز مصاحبه باکی مواجه میشیم .

 37. الی گفت:

  سلام بچه ها کسی دانشگاه زنجان ثبت نام کرده ؟ توی سایت گلستان چجوری الویت پژوهشی را انتخاب کنیم استادها هیچ کدوم معلوم نیست گرایششون چی هست ؟ می شه پر نکنیم

 38. Chem گفت:

  چرا صنعتی اصفهان اطلاعیه ای برای دکتری تو سایت نذاشه؟؟

 39. از شیمی فیزیک به chem گفت:

  از ورودی ۹۴ به بعد نمره پایان نامرو تو معدل اثر نمیدن ، یعنی تو مدرک کارشناسی ارشد معدل بدون احتساب پایان نامست

  • .... گفت:

   سلام.عزیزم منم شیمی فیزیک هستم میتونی دستی حساب کنی .از ۹۲ به بعد نداره معدل با پایان نامه ،متاسفانه فرم ها به روز رسانی نمیشه ،راستی شما ترازتون چنده کجاها میاین مصاحبه

 40. آسمان گفت:

  سلام. فرم صلاحیت پر کردید؟ اسکن عکس و شناسنامه و کارت ملی می خواد؟ چیز دیگه ای هم می خواد؟ ممنون میشم جواب بدین

 41. الی گفت:

  برای دانشگاه امام خمینی حتما باید از internet explorer استفاده کنید با برنامه دیگه نمی شه

 42. الی گفت:

  سلام دوستان یه سوالی داشتم راجع به فرم هایی که باید پر کنیم یه جدولی هست که گفته روی چه موضوعی دوست دارید کار کنید با کدام استاد تو سایت هر دانشگاهی اسم استاد ها و علایق و کاراشون اومده می خواستم ببینم ما علاقمون رو کلی بیان کنیم یا وارد جزییات بشبم مثلا دوستم رو سنتز دارو کار کنم یا نان کار کنم یا بیشتر وارد جزئیات بشیم اگه کسی تجربه ای داره یا اطلاعاتی داره بگه ممنون می شم

  • ..... گفت:

   سلام.دوست عزیز با تجربه ای که من از مصاحبه ها دارم خیلی از استادا دوست دارن زمینه کاری شبیه باشه ،همون کلی بنویسی خوبه ،وقتی وارد جزییات بشین اونام وارد جزییات میشن .

 43. آلی گفت:

  سلام دوستان یه سوالی داشتم راجع به فرم هایی که باید پر کنیم یه جدولی هست که گفته روی چه موضوعی دوست دارید کار کنید با کدام استاد تو سایت هر دانشگاهی اسم استاد ها و علایق و کاراشون اومده می خواستم ببینم ما علاقمون رو کلی بیان کنیم یا وارد جزییات بشبم مثلا دوستم رو سنتز دارو کار کنم یا نان کار کنم یا بیشتر وارد جزئیات بشیم اگه کسی تجربه ای داره یا اطلاعاتی داره بگه ممنون می شم

 44. ...‌ گفت:

  سلام .دوستان کسی دانشگاه بین الملل قزوین ثبت نام کرده ،من از صبح دارم برای واریز پولش سعی میکنم با چند تا کارت چند تا سیستم ،حتی چند تا کافی نت مختلف به غیر خونه امتحان کردم همش میگه اطلاعات ورودی را کنترل کنید ،تا شنبه بیشتر وقت نداره میشه کمکم کنید تا به حال چنین چیزی ندیدم

 45. ..‌‌‌‌‌‌... گفت:

  سلام.دوستان کسی برای بین الملل قزوین ثبت نام اینترنتی کرده ،برای واریز پول درگاه بانک مشکل داره ،من از صبح با چتد تا کارت وچند تا سیستم امتحان کردم همش پبام میده اطلاعات ورودی رو کنترل کنید ،میشه راهنماییم کنید ،تا شنبه بیشتر وقت نداره ثبت نامش.

 46. Chem گفت:

  چرا دانشگاه صنعتی اصفهان اطلاعیه ای برای مصاحبه دکتری نذاشته؟؟؟ کسی از قضیه ثبت نامی برای مصاحبه صنعتی اصفهان چیزی میدونه…لطفا جواب بدید

 47. شیمی فیزیک گفت:

  سلام دوستان داخل کارنامه ریز نمرات هیچ نمره ای مبنی بر معدل با احتساب پایان نامه نیست!
  بعضی از دانشگاه ها داخل فرم ثبت نامشون ، معدل با احتساب پایان نامرو لحاظ کردن ، خودمون باید معدل گیری کنیم؟؟؟؟؟؟

  • Chem گفت:

   معدل با احتساب پایان نامه که همون معدلی هست که در مدرک شما قید شده…معدل بدون احتساب پایان نامه معدل کل شما قبل از دفاع پایان نامه یعنی معدل ترم 3 شما هست..