مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری مشاوره انتخاب رشته دکتری 97

انجمن آزمون دکتری مجموعه شیمی

2211

‌رشته و گرایش

شیمی

شیمی فیزیک

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی فیزیک – ترمودینامیک آماری ۱ – شیمی کوآنتومی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته شیمی – شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته شیمی – شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی فیزیک

2212

‌رشته و گرایش

شیمی

شیمی آلی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی آلی پیشرفته – طیف‌سنجی در شیمی آلی – سنتز ترکیبات آلی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته شیمی – شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته شیمی – شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی آلی

2213

‌رشته و گرایش

شیمی

شیمی تجزیه

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی تجزیه پیشرفته – اسپکتروسکوپی تجزیه‌ای ۱ – الکتروشیمی تجزیه‌ای)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته شیمی – شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته شیمی – شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی تجزیه

2214

‌رشته و گرایش

شیمی

شیمی معدنی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی معدنی پیشرفته – سینیتیک – ترمودینامیک و مکانیزم واکنش‌های معدنی – طیف‌سنجی در شیمی معدنی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته شیمی – شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته شیمی – شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی معدنی

2215

‌رشته و گرایش

شیمی کاربردی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (کنترل دستگاه‌ها و گسترش شیمی از آزمایشگاه به صنعت – واکنش‌گاه‌های شیمیایی – شیمی تجزیه پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته شیمی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته شیمی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی کاربردی

2216

‌رشته و گرایش

شیمی

شیمی پلیمر

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی فیزیک پلیمرها – شناسایی و تکنولوژی پلیمر – شیمی و سینتیک پلیمر شدن)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته شیمی – شیمی پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته شیمی – شیمی پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی پلیمر

2218

‌رشته و گرایش

فیتوشیمی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی آلی پیشرفته – شیمی ترکیبات طبیعی – جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته فیتوشیمی 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فیتوشیمی

2244

‌رشته و گرایش

علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

۱) نانوشیمی نظری

۲) نانوپلیمر

۳) نانومواد معدنی

۴) نانوسوپرا مولکول

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات عمومی – شیمی پایه (شیمی آلی، معدنی، تجزیه و شیمی فیزیک)) و کارشناسی ارشد شامل (مبانی نانوتکنولوژی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته نانوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته نانوشیمی

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. ف ت ت 5042 گفت:

  سلام
  لطفادوستانی که تولیمو دادن راهنمایی کنن:
  آیا در آزمون تولیمو میشه زمان بخش های مختلف را به یکدیگر اختصاص داد؟
  مثلا میشه وقت شنیداری رو به درک مطلب داد؟
  آیا دفترچه های سه بخش مجزاست یا نه باهمه؟

 2. آلی گفت:

  سلام دوستان شما می دونید سطح دانشگاه بالاتره یا پژوهشگاه تو شیمی الی دوتا پژوهشگاه دانشجو می گیره بخوایم مقایسه کنیم سطح اونا بالاتره یا دانشگاه امام قزوین ؟

 3. @@ گفت:

  سلام دوستان از بین دانشگاههای گیلان,زنجان,کاشان و لرستان بترتیب کدومشون بهترن

 4. شیمی آلی گفت:

  سلام دوستان کسی اطلاعی راجع به مصاحبه دانشگاه شهید باهنر کرمان داره اینکه معمولا از چه مباحثی سوال میپرسن و تا چه رتبه ای پذیرش دارن؟

 5. سعید گفت:

  سلام.
  رتبه 490 تراز 1300
  دوستان بنظرتون اصلا دعوت ب مصاحبه میشم.
  مقاله 6 تا داخلی یدونه isi
  شیمی تجزیه

 6. محمد گفت:

  ببخشید دوستان اطلاعی در مورد دانشگاه شهید رجایی دارید ؟منظور از ویژه فرهنگیان یعنی چه یعنی بین فرهنگیان فقط رقابت در پذیرش هست؟

 7. الی گفت:

  سلام ، دوستان دانشگاه ارومیه امسال ظرفیتی برای شیمی اعلام نکرده! در هیچ دوره ای !

 8. دکتری معدنی گفت:

  دوستان تراز شیمی معدنی دانشگاه کردستان پارسال چقد بود؟

 9. محمد گفت:

  ببخشید دوستان اطلاعی در مورد دانشگاه شهید رجایی دارید ؟منظور از ویژه فرهنگیان یعنی چه یعنی بین فرهنگیان فقط رقابت در پذیرش هست

 10. شیمیی آلی گفت:

  سلام.دوستانی که در رشته شیمی آلی دارای سهمیه جانبازی 25درصد به بالا هستند تعداد شرکت کنندگان با این سهمیه که در کارنامه قید شده چند نفر است؟؟؟

 11. آلی ** گفت:

  سلام دوستان
  پارسال دانشگاه اراک تا تراز 3000 وقزوین تا تراز 3100 دعوت به مصاحبه میکرد.امسال تراز من شده 2850 بنظر شما دعوت میشم برای اراک و قزوین؟؟؟
  چقدر احتمال داره تراز امسال پایین اومده باشه؟؟؟

 12. دکتری معدنی گفت:

  سلام دوستان .
  کسی از تراز پارسال دانشگاهها خبر داره؟
  مثلا دانشگاه کردستان یا کرمانشاه چه ترازی مد نطرشون بوده.
  حدودی هم بگید ممنون میشم.

 13. شیمی تجزیه گفت:

  سلام. کسی در باره اینکه شیمی تجزیه صنعتی شاهرود یا سمنان چطور مصاحبه میکنند و کلا گروهشون چزوره اطلاعی داره؟
  من رتبه ام 280
  ترازم2030
  رتبه 5 درصدی 19
  مقالات ISI 7 مقاله
  سابقه تدریس دانشگاه 2 ترم
  چند سال هم آژمایشگاه همکار اداره استاندارد تهران با HPLC و ICP کار میکردم.
  فک میکنین این دوتا دانشگاه قبول میشم؟

 14. شیمی آلی گفت:

  سلام دوستان الان میشه معدلو اصلاح کرد من تازه مدرکم گرفتم معدلی ک تو مدرکم زده با چیزی که قبلا تو سایت بوده متفاوته لطفا اگه کسی میدونه راهنمایی کنه.

 15. سارا۹۶ گفت:

  سلام تراز دانشگاه ها رو از کجا متوجه بشم. نمره کل همون تراز میشه؟

 16. شیمی آلی گفت:

  سلام.دوستان اطلاعی از سطح علمی.محیط.اساتید و آزمایشگاههای دانشگاه یاسوج اید؟من رتبه ام 113 هست ولی بعلت تاهل و بچه مجبورم نزدیک شیراز باشم

 17. گلنار گفت:

  سلام دوستان عزیز از مصاحبه دانشگاه شیراز برا رشته تجزیه خاستم بدونم در چه سطحی با رتبه 180 میشه قبول شد

  • گلنار گفت:

   سلام میشه دوستانی که اطلاع دارند در مورد دانشگاه الزهرا و امکانات و اساتید و…هم نظر بدند که با این رتبه میشه اونجا قبول شد اولویت براشون مهم و اینکه پژوهشگاه تا چه رتبه ای رو میگیره و دانشگاه بهتر هست یا پژوهشگاه ممنون

 18. شیمی آلی گفت:

  سلام دوستان کسی اطلاعی داره اگه تو مصاحبه چند جا پذیرفته بشیم میتونیم انتخاب کنیم یا بر اساس اولویت هایی هست ک انتخاب کردیم؟

 19. مهری تجزیه گفت:

  سلام. با رتبه ۲۵۴ و تراز ۲۱۰۰ احتمال دعوت به مصاحبه روزانه کدوم دانشگاهها رو دارم. تجزیه ولیعصر رفسنجان و میارم

 20. امیدوار گفت:

  امیدوار به شیمی
  سلام ،گلم منم شیمی فیزیک هستم ،مصاحبه که حتما دعوتید ،رزومه پژوهشیتون هم خوبه ،فقط مصاحبه اصفهان جز مصاحبه های سطح بالاس ،توکل بخدا کنید موفقیت باشماست .
  میتونم بپرسم ارشد چه دانشگاهی هستید ؟

 21. شیمی گفت:

  سلام دوستان با رتبه ۲۵ شیمی فیزیک اصفهان یا تبریز امیدی هست با یه مقاله کنفرانسی و یه isi

  • elham گفت:

   سلام بله احتمالش هست فقط شرایطتتون باید اینا باشه
   اول از همه انتخاب اولتون حتما باید اصفهان باشه اگه اصفهان بخواین بیارین یا تبریز اگه تبریز بخواین
   دوم باید زمینه کاریتون تو ارشد با دکتراتون رو مشخص کنید اصفهان الکتروشیمی و تجربی کم کار میکنه و تبریز بیشتر زمینه کاریش الکتروشیمی و تجربی هست
   اینکه دانشگاه اصفهان بگه بهتون من زمینه کاریتون برام تو ارشد مهم نیست دروغ میگن خیلی هم مهمه
   تو مصاحبه خیلی مهمه براشون چجوری جواب میدین
   تبریز رتبه براش مهمه اگه اولویت اول بزنید حتما میارید
   اصفهان علاوه بر رتبه سطح سوادتون هم براشون مهمه ولی نظر منو بخوایند تبریز خیلی بهتره اصفهان اساتید خیلی سخت گیر و خشکی داره ولی تبریز خیلی نرمال و با تجربه و با سواد هستن

 22. آلی گفت:

  پیدا کردم تراز رتبه ۱ پارسال ۷۹۴۹ بوده

 23. آلی گفت:

  سلام ببخشید تراز رتبه ۱ پارسال چی کسی مال پارسال و می دونه بتونیم مقایسه کنیم

 24. شیمی آلی گفت:

  دوستان کسی تجربه ای از مصاحبه دانشگاه شیراز داره؟

 25. P شیمی آلی گفت:

  گرایش شیمی آلی هستم. در جواب دوستانی که پرسیده بودن

 26. P گفت:

  من رتبه 1 هستم
  ترازم 7529

 27. الی گفت:

  ولی من فکر نکنم اصلا دانشگاه گیلان با رتبه 339 دعوت به مصاحبه کنه چه برسه به پذیرش روزانه

 28. شیمی تجزیه گفت:

  سلام. به نظر دوستان با رتبه 280 و تراز 2036 امکان داره قبول شم؟ من ارشدم تجزبه نبوده . 7 تا مقاله isi دارم در زمینه شیمی فیزیک محاسباتی. 1 سال سابقه تدریس.چند سال هم سابقه کار تو ازمایشگاه های دارویی تهران با دستگاه ها تجزیه ای مثل hplc و جذب اتمی دارم.
  سهمیه 5 درصدی جانباز فرزند جانباز هم دارم البته تاثیر زیادی نداره فک کنم.

 29. احمد گفت:

  برام سواله که چطور هست تو رشته شیمی تجزیه کلا 1123 نفر شرکت کننده داشته بعد 1036 نفر مجاز شدن. واخرین نفر مجاز روزانه شده 1032 و اخرین نفر شبانه هم شده 1032؟ یعنی کل شبانه ها هم روزانه رو اوردن؟؟ نباید مثلا میزد اخرین رتبه مجاز روزانه 600 یا کمتر؟

 30. الی گفت:

  روزانه گیلان؟

 31. دکتری معدنی گفت:

  دوستان سلام.
  از بچه های شیمی معدنی کسی اینجا هست؟
  رتبه 176 روزانه قبول میشه؟
  کجاهارو میاره
  تراز 1600

 32. الی گفت:

  سلام
  با رتبه 339 شیمی آلی روزانه جایی قبول میشم ؟

 33. شیمی گفت:

  سلام
  با رتبه 339 شیمی آلی روزانه جایی قبول میشم ؟

 34. organic گفت:

  سلام بچه ها …شریف تا چ ترازی رو دعوت به مصاحبه میکنه؟؟؟

 35. samin گفت:

  دوستان کسی نمی دونه رتبه ۱ شیمی آلی آرایش چنده?

 36. محدثه گفت:

  سلام دوستان.یه سوال مهم داشتم.از دوستان شیمی آلی کسی هست که کنکور پارسالو شرکت کرده باشه و بدونه تعداد شرکت کنندگان پارسال جند نفر بودن؟خواهش می کنم جواب بدید.ممنونم

 37. دانشجو گفت:

  سلام با رتبه 11 کجاها قبولم؟

 38. دکتری معدنی گفت:

  سلام دوستان عزیز.
  من رتبه م 176 شده و تراز 1600
  بنظر شما تراز دانشگاه کردستان در همین حده؟
  من میخوام دانشگاه کردستان قبول بشم فقط نگرانیم بابت ترازمه.
  خواهشا کسی که ترازای پارسال دانشگاههارو یادش هست راهنماییم کنه از دلشوره دربیام

 39. شیمی آلی گفت:

  سلام برهمگی
  یه مقاله isiمعمولا چقد طول میکشه تا اکسپت بشه ؟ سابمیت مقاله هیچ امتیازی داره؟ کاش اینو در نظر میگرفتن اونی که تازه فارغ التحصیل شده چجوری مقاله پذیرفته شده داشته باشه.

 40. شیمی آلی گفت:

  سلام دوستان
  یه مقاله isiمعمولا چقد طول میکشه تا اکسپت بشه ؟ سابمیت مقاله هیچ امتیازی داره؟ کاش اینو در نظر میگرفتن اونی که تازه فارغ التحصیل شده چجوری مقاله پذیرفته شده داشته باشه.

  • مهندس گفت:

   دوست عزیز مقاله isi را اگر سردبیر تایید کنند و برای داوری بفرسته فرایند اکسپش حدقلش 3 و حداکثر 6 ماه است ولی اکثرا توسط سردبیر رد میشه تا ژورنال مناسب پیدا کنید و سردبیر تایید کنه پروسه طولانی است ممکن است یک مقاله همون روز اول توسط سردبیر رد بشه و یا همون روز سردبیر تایید کنه و برای داوری بفرسته و یا دو ماه طول میکشه که سردبیر بررسی کنه کلا نمیشه جواب قطعی به این سوال شما داد چون من مورد میشناسم که بعد دو سال رد شدن توسط سردبیرهای مختلف توانست اکسپ مقاله بگیره و مورد هم دیده که کلا فرآینه اکسپ مقاله 1 ماه طول کشید به نظرم بیشتر شانسی هست حال این نظر شخصیم است که ممکن درست نباشه.
   موفق باشید

 41. شیمی آلی گفت:

  دوستان کسی اطلاع نداره شیمی الی دانشگاه شیراز با چه رتبه و شرایطی دانشجو بر میداره؟
  میگن فقط دانشجوهای خودش رو برمیدارن.من رتبه 113 و تراز 3168دارم و بخاطر پسرم مجبورم فقط شیراز باشم

 42. سارا۹۶ گفت:

  سلام دوستان تبریک میگم به دوستانی که مجاز شدن
  با رتبه ۴۷۸در شیمی الی همه دوره ها رو مجاز شدم. به نظرتون برای مصاحبه دعوت میشم کاشان خرم اباد اراک همدان شهرکرد یاسوج؟فقط روزانه میخوام شرکت کنم اگه کسی اطلاعی داشت لطفا راهنمایی کنید ممنونم

 43. shimi ali گفت:

  سلام دوستان. به نظرتون با رتبه 149 شیمی آلی میشه اطراف تهران مثل قزوین زنجان رشت مازندران روزانه قبول شد؟خواهش میکنم جواب بدید خیلی واسم مهمه

 44. آلی گفت:

  سلام به نظرتون با رتبه ۶۰ کجا قبول میشم ممنون