/, مجموعه شیمی/انجمن آزمون دکتری مجموعه شیمی

مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری مجموعه شیمی

انجمن آزمون دکتری شیمی فیزیک

رشته ها و گرایش های دکتری شیمی فیزیک

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته شیمی فیزیک در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری شیمی فیزیک در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی فیزیک

داوطلبان آزمون دکتری رشته شیمی فیزیک لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته شیمی فیزیک در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری شیمی فیزیک

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته شیمی فیزیک نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری شیمی فیزیک

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی فیزیک به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته شیمی فیزیک اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری شیمی فیزیک که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی فیزیک

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری شیمی فیزیک سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی – شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته شیمی – شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته شیمی فیزیک

انجمن آزمون دکتری شیمی آلی

رشته ها و گرایش های دکتری شیمی آلی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته شیمی آلی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری شیمی آلی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی آلی

داوطلبان آزمون دکتری رشته شیمی آلی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته شیمی آلی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری شیمی آلی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته شیمی آلی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری شیمی آلی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی آلی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته شیمی آلی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری شیمی آلی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی آلی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری شیمی آلی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی – شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته شیمی – شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته شیمی آلی

انجمن آزمون دکتری شیمی تجزیه

رشته ها و گرایش های دکتری شیمی تجزیه

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته شیمی تجزیه در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری شیمی تجزیه در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی تجزیه

داوطلبان آزمون دکتری رشته شیمی تجزیه لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته شیمی تجزیه در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری شیمی تجزیه

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته شیمی تجزیه نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری شیمی تجزیه

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی تجزیه به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته شیمی تجزیه اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری شیمی تجزیه که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی تجزیه

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری شیمی تجزیه سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی – شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته شیمی – شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته شیمی تجزیه

انجمن آزمون دکتری شیمی معدنی

رشته ها و گرایش های دکتری شیمی معدنی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته شیمی معدنی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری شیمی معدنی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی معدنی

داوطلبان آزمون دکتری رشته شیمی معدنی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته شیمی معدنی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری شیمی معدنی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته شیمی معدنی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری شیمی معدنی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی معدنی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته شیمی معدنی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری شیمی معدنی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی معدنی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری شیمی معدنی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی – شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته شیمی – شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته شیمی معدنی

انجمن آزمون دکتری شیمی کاربردی

رشته ها و گرایش های دکتری شیمی کاربردی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته شیمی کاربردی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری شیمی کاربردی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی کاربردی

داوطلبان آزمون دکتری رشته شیمی کاربردی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته شیمی کاربردی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری شیمی کاربردی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته شیمی کاربردی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری شیمی کاربردی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی کاربردی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته شیمی کاربردی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری شیمی کاربردی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی کاربردی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری شیمی کاربردی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته شیمی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی کاربردی

انجمن آزمون دکتری شیمی پلیمر

رشته ها و گرایش های دکتری شیمی پلیمر

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته شیمی پلیمر در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری شیمی پلیمر در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی پلیمر

داوطلبان آزمون دکتری رشته شیمی پلیمر لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته شیمی پلیمر در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری شیمی پلیمر

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته شیمی پلیمر نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری شیمی پلیمر

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی پلیمر به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته شیمی پلیمر اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری شیمی پلیمر که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی پلیمر

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری شیمی پلیمر سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی – شیمی پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته شیمی – شیمی پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی پلیمر

انجمن آزمون دکتری فیتوشیمی

رشته ها و گرایش های دکتری فیتوشیمی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته فیتوشیمی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری فیتوشیمی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فیتوشیمی

داوطلبان آزمون دکتری رشته فیتوشیمی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته فیتوشیمی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری فیتوشیمی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته فیتوشیمی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری فیتوشیمی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فیتوشیمی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته فیتوشیمی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری فیتوشیمی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری فیتوشیمی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری فیتوشیمی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته ژئوشیمی

انجمن آزمون دکتری علوم و فناوری نانو - نانوشیمی

رشته ها و گرایش های دکتری علوم و فناوری نانو - نانوشیمی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی در مقطع دکتری دارای پذیرش در 4 گرایش به شرح زیر است:

1)نانوشیمی نظری

2) نانوپلیمر

3) نانومواد معدنی

4) نانوسوپرا مولکول

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری علوم و فناوری نانو – نانوشیمی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری علوم و فناوری نانو - نانوشیمی

داوطلبان آزمون دکتری رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری علوم و فناوری نانو - نانوشیمی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری علوم و فناوری نانو - نانوشیمی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری علوم و فناوری نانو – نانوشیمی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری علوم و فناوری نانو – نانوشیمی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و فناوری نانو - نانوشیمی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری علوم و فناوری نانو – نانوشیمی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته نانوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته نانوشیمی

انجمن آزمون دکتری مجموعه شیمی
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۲۳:۲۵:۲۸ +۰۳:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 98, مجموعه شیمی|۷,۵۹۷ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
فاطمه (شیمی)
فاطمه (شیمی)

سلام دوستان آدرس سایت روسی که مقاله رایگان با doiدانلود می کردیم تغییر کرده؟ چرا هر چی با این لینک sci-hub.tw میرم میزنه سایت مدتیه کار نمیکنه؟ الان چند وقته اینجوریه.
لططططفا کممممممکککک

M
M

سلام
دوستانی که شیمی فیزیک میخونند با چه درصد هایی و چه رتبه هایی در کدوم دانشگاها پدیرفته شدند.؟

ميلاد
ميلاد

سلام دوستان من ترم سه دکتری هستم
میخواستم یه نصیحت بهتون بکنم، وارد این رشته و رشته های دیگه نشید که آخرو عاقبت نداره
اگه هم خیلی علاقه مندید فقط پزشکی و پرستاری بخونید
اینجا دیگه هیچ رشته ای جواب نمیده، مخصوصا علوم پایه

کاوه
کاوه

سلام دوستانی که دکتری شیمی تجزیه دانشگاههای درجه یک قبول شدن، چه منابعی مطالعه کردید چقد وقت گذاشتید و اینکه درصدهاتونم اگه میشه بذارید ممنون میشم

1 26 27 28