اطلاعیه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در خصوص جزئیات مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ منتشر شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، داوطلبانی که در مرحله اول آزمون دکتری شرکت نموده و از طریق سازمان سنجش جهت شرکت در مصاحبه علمی، سنجش عملی، بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری به این دانشگاه معرفی شده اند، لازم است بر اساس برنامه زمانی اعلام شده در این اطلاعیه، در مصاحبه علمی به صورت الکترونیکی برخط شرکت نمایند.

معیارهای سنجش و پذیرش دانشجو برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی – پژوهشی به شرح زیر است:

۱) امتیاز آزمون متمرکز مرحله اول (۵۰ درصد) توسط سازمان سنجش

۲) امتیاز سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد) توسط دانشگاه

۳) مصاحبه علمی و سنجش عملی (۳۰ درصد) توسط دانشگاه

پس از انجام مصاحبه، مجموع امتیازات بندهای ۲ و ۳ این اطلاعیه به عنوان امتیاز مرحله دوم آزمون دکتری توسط دانشگاه تعیین و به سازمان سنجش اعلام می‌گردد. محاسبه نمره نهایی داوطلبان و اعلام اسامی قبول شدگان نهایی براساس مقررات و با رعایت حدنصاب های تعیین شده برای مرحله دوم آزمون توسط سازمان سنجش انجام و اعلام خواهد شد.

مصاحبه دکتری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مدارک مصاحبه دکتری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مراحل برگزاری مصاحبه علمی آزمون دکتری به صورت غیرحضوری به شرح زیر خواهد بود:

بارگذاری مدارک لازم در سامانه

داوطلبان پس از ورود به سامانه ارسال مدارک دانشگاه به آدرس، http://madarek.azaruniv.ac.ir بایستی مدارک زیر را در سامانه بارگذاری نمایند.

۱) تصویر پرسنلی ۳*۴ داوطلب

۲) فرم تکمیل شده‌ی مشخصات داوطلب (فرم شماره‌ی ۱)

۳) تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی برای تطبیق مشخصات داوطلب با اطلاعات ارسالی از سازمان سنجش

۴) تصویر کارنامه‌ی مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۴۰۰

۵) تصویر مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)

تبصره: معرفی شدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد و یا دکترای حرفهای بوده و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ فارغ التحصیل می‌شوند، لازم است تصویر گواهی تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل خود در خصوص تعداد واحدهای گذرانده و معدل کل تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ را بارگذاری نمایند (مطابق فرم مندرج در صفحه‌ی ۱۷۵ دفترچه شمارهٔ: ۲ راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری سال ۱۴۰۰)

۶) تصویر مدرک کارشناسی (لیسانس).

تبصره ۱: آن دسته از معرفی شدگانی که فارغ التحصیل دوره‌ی کارشناسی ناپیوسته هستند، علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می‌بایست تصویر مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

تبصره ۲: معرفی شدگانی که بنا به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک تحصیلی خود نمی‌باشند، لازم است اصل گواهی تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را به جای مدرک فوق بارگذاری نمایند.

۱) تصویر پرسنلی ۳*۴ داوطلب

۲) فرم تکمیل شده‌ی مشخصات داوطلب (فرم شماره‌ی ۱)

۳) تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی برای تطبیق مشخصات داوطلب با اطلاعات ارسالی از سازمان سنجش

۴) تصویر کارنامه‌ مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۴۰۰

۵) تصویر مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)

تبصره: معرفی شدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد و یا دکترای حرفهای بوده و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ فارغ التحصیل می‌شوند، لازم است تصویر گواهی تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل خود در خصوص تعداد واحدهای گذرانده و معدل کل تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ را بارگذاری نمایند (مطابق فرم مندرج در صفحه‌ی ۱۷۵دفترچه شمارهٔ: ۲ راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری سال ۱۴۰۰)

۶) تصویر مدرک کارشناسی (لیسانس).

تبصره ۱: آن دسته از معرفی شدگانی که فارغالتحصیل دوره‌ی کارشناسی ناپیوسته هستند، علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می‌بایست تصویر مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

تبصره ۲: معرفی شدگانی که بنا به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک تحصیلی خود نمی‌باشند، لازم است اصل گواهی تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را بهجای مدرک فوق بارگذاری نمایند.

** زمان مصاحبه طبق این اطلاعیه از ۱۷ خردادماه لغایت ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ اعلام شده است. داوطلبان بایستی مدارکلازم را حداکثر تا آخر وقت اداری ۵ روز مانده به تاریخ مصاحبه خود در سامانه بارگذاری نمایند. به مدارکی که بعد از تاریخ مقرر ارائه شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

** داوطلبان موظف هستند جهت دعوت به مصاحبه در تاریخ های مقرر، نسبت به ارسال مدارک از طریق سامانه اقدام نمایند، در غیر این صورت از انجام مصاحبه محروم خواهند شد.

شاغلین در سازمان‌ها و دستگاه های دولتی می توانند با داشتن معرفی نامه از سازمان مربوطه در مصاحبه شرکت نمایند و در صورت قبولی در دورهٔ دکتری باید حکم مأمور به تحصیل خود را ارائه نمایند.

حدنصاب مصاحبه دکتری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

حدنصاب آزمون مرحله دوم برای رشته-گرایش های مختلف دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در جدول زیر ارائه شده است. بدیهی است امکان پذیرش نهائی داوطلبانی که موفق به کسب حدنصاب لازم در گرایش مربوطه نشوند، وجود ندارد.

حدنصاب مصاحبه دکتری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برنامه زمانی برگزاری مصاحبه دکتری

زمان برگزاری مرحله دوم آزمون دکتری (مصاحبه‌ی علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به همراه کد رشته محل‌های موردپذیرش این دانشگاه در جدول زیر ارائه شده است.

داوطلب موظف است طبق این برنامه و در ساعتی که از طریق دانشکده مربوطه به داوطلب اعلام می‌شود از طریق سامانه جام در مصاحبه علمی شرکت نماید. چنانچه داوطلب در هر یک از رشته- گرایش ها، بنا به دلایل موجه، موفق به شرکت در جلسات مصاحبه در تاریخ‌های اعلامشده نباشد، می‌تواند در تاریخ مشخص شده برای «مراجعین با تأخیر» جهت انجام مصاحبه به صورت الکترونیکی برخط شرکت نماید.

چنانچه در حین برگزاری مصاحبه به صورت الکترونیکی، اختلالی در سامانه و برقراری ارتباط رخ دهد، تاریخ و ساعت مناسب دیگر برای داوطلب مشخص شده و اعلام می‌گردد. عدم حضور و شرکت داوطلب در مصاحبه در تاریخ و زمان اعلام شده غیبت محسوب خواهد شد.

برگزاری مصاحبه های این دانشگاه از ۱۷ خرداد آغاز خواهد شد.

توجه: مصاحبه هر رشته-گرایش طبق برنامه زمانی جدول زیر از ساعت ۹:۰۰ صبح الی  ۱۹:۰۰ عصر برگزار می‌گر