مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری مجموعه مدیریت

انجمن آزمون دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردیرشته ها و گرایش های دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی در مقطع دکتری دارای پذیرش در 4 گرایش به شرح زیر است:

1) مدیریت بازرگانی

گرایش:

 • مدیریت بازاریابی
 • مدیریت سیاست‌گذاری بازرگانی
 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

2) مدیریت راهبردی

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

داوطلبان آزمون دکتری رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 مجموعه مدیریت بازرگانی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 مجموعه مدیریت بازرگانی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت بازرگانی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت بازرگانی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته مدیریت بازرگانی

انجمن آزمون دکتری مدیریت دولتی

رشته ها و گرایش های دکتری مدیریت دولتی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مدیریت دولتی در مقطع دکتری دارای پذیرش در 7 گرایش به شرح زیر است:

1) مدیریت دولتی

گرایش:

 • تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی
 • مدیریت تطبیقی و توسعه
 • رفتار سازمانی
 • مدیریت منابع انسانی

 2) مدیریت سازمان‌‏های دولتی در ایران

گرایش:

 • سیاستگذاری دولتی (خط‌مشی‌گذاری عمومی)
 • رفتاری

3) مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مدیریت دولتی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مدیریت دولتی

داوطلبان آزمون دکتری رشته مدیریت دولتی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مدیریت دولتی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مدیریت دولتی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مدیریت دولتی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری مدیریت دولتی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مدیریت دولتی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مدیریت دولتی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مدیریت دولتی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت دولتی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مدیریت دولتی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت دولتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 مجموعه مدیریت دولتی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 مجموعه مدیریت دولتی

دانلود سؤالات کنکور دکتری 1393 رشته مدیریت دولتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 92 رشته مدیریت دولتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 91 رشته مدیریت دولتی

انجمن آزمون دکتری مدیریت صنعتی

رشته ها و گرایش های دکتری مدیریت صنعتی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مدیریت صنعتی در مقطع دکتری دارای پذیرش در 4 گرایش به شرح زیر است:

1) تولید و عملیات

2) تحقیق در عملیات

3) مدیریت سیستم‏‌ها

4) استراتژی صنعتی

 جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مدیریت صنعتی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مدیریت صنعتی

داوطلبان آزمون دکتری رشته مدیریت صنعتی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مدیریت صنعتی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مدیریت صنعتی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مدیریت صنعتی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری مدیریت صنعتی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مدیریت صنعتی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مدیریت صنعتی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مدیریت صنعتی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت صنعتی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مدیریت صنعتی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت صنعتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 مجموعه مدیریت صنعتی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 مجموعه مدیریت صنعتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 93 رشته مدیریت صنعتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 92 رشته مدیریت صنعتی

دانلود سؤالات کنکور دکتری 1391 رشته مدیریت صنعتی

انجمن آزمون دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات

رشته ها و گرایش های دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مدیریت رسانه و اطلاعات در مقطع دکتری دارای پذیرش در 2 گرایش به شرح زیر است:

1) مدیریت رسانه‌ای

2) مدیریت اطلاعات

 جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات

داوطلبان آزمون دکتری رشته مدیریت رسانه و اطلاعات لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مدیریت رسانه و اطلاعات در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مدیریت رسانه و اطلاعات نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مدیریت رسانه و اطلاعات اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت رسانه و اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 مجموعه مدیریت رسانه و اطلاعات

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت رسانه و اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 مجموعه مدیریت رسانه و اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت رسانه و اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت رسانه و اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته مدیریت رسانه و اطلاعات

انجمن آزمون دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک

رشته ها و گرایش های دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک در مقطع دکتری دارای پذیرش در 3 گرایش به شرح زیر است:

1) مدیریت پیشگیری از جرم

2) مدیریت ایمنی ترافیک

3) جرم‌یابی

 جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک

داوطلبان آزمون دکتری رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت یشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک

دانلود سؤالات کنکور دکتری 96 درشته مدﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺟﺮم، ﺟﺮم‌ﻳﺎﺑﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺮاﻓﻴﻚ

دانلود سؤالات کنکور دکتری 1395 رشته مدﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺟﺮم، ﺟﺮم‌ﻳﺎﺑﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺮاﻓﻴﻚ

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 94 رشته مدﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺟﺮم، ﺟﺮم‌ﻳﺎﺑﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺮاﻓﻴﻚ

انجمن آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

رشته ها و گرایش های دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مدیریت فناوری اطلاعات در مقطع دکتری دارای پذیرش در 2 گرایش به شرح زیر است:

1) کسب و کار هوشمند

2) مدیریت خدمات و توسعه فناوری

 جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

داوطلبان آزمون دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 93 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 92 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 91 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

انجمن آزمون دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

رشته ها و گرایش های دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

داوطلبان آزمون دکتری رشته مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

انجمن آزمون دکتری کارآفرینی، آینده‌پژوهی، مدیریت تکنولوژی

رشته ها و گرایش های دکتری کارآفرینی، آینده‌پژوهی، مدیریت تکنولوژی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی، مدیریت تکنولوژی در مقطع دکتری دارای پذیرش در 6 گرایش به شرح زیر است:

1) کارآفرینی

2) مدیریت تکنولوژی

گرایش:

 • مدیریت نوآوری
 • مدیریت تحقیق و توسعه
 • مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی

3) آینده‌پژوهی

4) سیاست‌گذاری علم و فناوری

 جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری کارآفرینی، آینده‌پژوهی، مدیریت تکنولوژی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری کارآفرینی، آینده‌پژوهی، مدیریت تکنولوژی

داوطلبان آزمون دکتری رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی، مدیریت تکنولوژی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی، مدیریت تکنولوژی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری کارآفرینی، آینده‌پژوهی، مدیریت تکنولوژی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی، مدیریت تکنولوژی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری کارآفرینی، آینده‌پژوهی، مدیریت تکنولوژی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری کارآفرینی، آینده‌پژوهی، مدیریت تکنولوژی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی، مدیریت تکنولوژی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری کارآفرینی، آینده‌پژوهی، مدیریت تکنولوژی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری کارآفرینی، آینده‌پژوهی، مدیریت تکنولوژی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری کارآفرینی، آینده‌پژوهی، مدیریت تکنولوژی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته کارآفرینی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته کارآفرینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته کارآفرینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مدیریت راهبردی و آینده پژوهی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته آینده پژوهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آینده پژوهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مدیریت تکنولوژی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات کنکور دکتری 1394 رشته مدیریت تکنولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 93 رشته مدیریت تکنولوژی

انجمن آزمون دکتری گردشگری

رشته ها و گرایش های دکتری گردشگری

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته گردشگری در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری گردشگری در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری گردشگری

داوطلبان آزمون دکتری رشته گردشگری لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته گردشگری در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری گردشگری

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته گردشگری لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری گردشگری را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری گردشگری

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری گردشگری به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته گردشگری اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری گردشگری که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری گردشگری

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری گردشگری سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته گردشگری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته گردشگری

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 94 رشته گردشگری

دانلود سؤالات کنکور دکتری 93 رشته گردشگری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته گردشگری

انجمن آزمون دکتری مجموعه مدیریت
به این مطلب امتیاز دهید.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
نجمه
نجمه

چرا اینجا هیچکس جواب نمیده

امین
امین

سلام دوستان نظرتان در مورد جزوه های کدینک مدیریت پورشفیع چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نجمه
نجمه

سلام دوستان کسی اینجا دکتری گردشگری شرکت کرده؟؟؟

محسن
محسن

به نظرتون برای تئوری مدریت, کدوم کتاب بهتره؟

امیر
امیر

سلام. دوستان آزاد میشه راحت قبول شد؟

آیدا
آیدا

خیر

باران
باران

به نام خدا با سلام دوستان من با توجه به راهنمایی دوستان کتب دکتر الوانی ( مدیریت عمومی – خط مشی گذاری – دکتر رضاییان ، مبانی سازمان و مدیریت ، دکتر مقیمی مبانی مدیریت اسلامی ) رو دارم مطالعه میکنم از هفته دوم آذر ماه درس خوندن رو آغاز کردم و سه روز در هفته ۴ ساعت مطالعه میکنم . امیدوارم که بتونم بیشتر مطالعه کنم و امسال در دکتری رتبه خوبی کسب کنم من در لیسانس و ارشد تغییر رشته داده و در دکتری هم به دلیل اینکه رشته مدیریت فرهنگی رو دانشگاه های دولتی ندارن در کنکور… ادامه نظر»

محسن صنعتی
محسن صنعتی

بچه ها شروع کنید که انشالله همگی روزانه قبول شید
من که به خاطر مشکلی پارسال با رتبه ۶۷ نرفتم مصاحبه امسال هم ثبت نام نکردم به امید خدا برای سال ۹۹ تلاش میکنم و
برای تک تکتون آرزوی موفقیت دارم از سایت خوبتون هم تشکر میکنم چرا که خبرها رو عالی پوشش میده از سال ۹۴ با سایتتون همراه هستم 🙂

سورین
سورین

سلام
آیا فرصت مجددی واسه ثبت نام در آزمون دکتری وجود داره؟
ممنون

ن
ن

سلام
فکر کنم اگر حضوری تشریف ببرید سازمان سنجش بتونید ثبت‌نام کنید

سورین
سورین

سپاس
به امید موفقیت روز افزون برای شما.

پاییز
پاییز

بچهایی که قبول شدید کسی هست که از این تایم شروع کرده باشه و نتیجه گرفته باشه؟ اقای ن لطفا اگر هستید پاسخ بدید

دانشجوی دکترا
دانشجوی دکترا

با سلام
اصلا نگران نباشید
هنوز هم فرصت دارین، اگه روزی ۳ تا ۴ ساعت بخونین بهتون قول می‌دهم که رتبه دو رقمی تا ۳ رقمی بیارین و به مصاحبه هم دعوت بشین

ن
ن

سلام
من همون منابعی که عرض کردم رو حدودا ۲ ماه خوندم.
اینکه چقدر باید زمان بزارید بستگی به خودتون داره و اصلا نمیشه ساعت خاصی رو پیشنهاد داد.

مسعود
مسعود

بله احتمالا مرحله ی اول میشه و بالاخره جایی دعوت به مصاحبه میشید در مرحله دعوت چند برابر ظرفیت اما بسته به پیشینه ی علمی تون داره اگر معدلتون بالای ۱۸ است بله میشه قبول شد . البته با زبان خوب( بالای ۴۰ % )اختصاصی ( بالای ۳۰ ) و استعداد ( ۲۰ تا ۳۰ % ) همه به صورت میانگین ….. ، رزومه ی خوب( مقاله کتاب تدریس پژوهش معرفی نامه isi isc کنفرانس همایش سخنرانی …… ) ، تسلط به رشته در مصاحبه( فنون گذراندن و تحت تاثیر قرار دادن اساتید و دانشگاه ها ) و تجربه و… ادامه نظر»

سورین
سورین

باسلام
متاسفانه در آزمون دکتری نتونستم ثبت نام کنم؛ آیا فرصت مجددی واسه ثبت نام وجود داره؟
از پاسخ تون ممنونم.

سورین
سورین

سلام
آیا فرصت مجددی واسه ثبت نام در آزمون دکتری هست؟

سورین
سورین

سلام
فرصت مجددی واسه ثبت نام در آزمون دکتری هست؟

نجمه
نجمه

سلام دوستان اینجا کسی هست که رشتش جغرافیا گردشگری یا اکوتوریسم باشه و بخواد دکترا گردشگری شرکت کنه؟؟

عباسخانی
عباسخانی

باسلام خواهشن راهنمایی کنید توی وقت کم در رشته مدیریت دولتی دکتراچه کتابی رابخونم قبول شم ممنون

ن
ن

باسلام
اگر صفحات قبل رو ملاحظه بفرمایید، منابع رو هم خودم هم سایر دوستان معرفی کردند. پیشنهاد من به همه دوستان این است که یک روز وقت بگذارند و به دانشگاه های درجه یک محل اقامتشون برند و با دانشجویان رشته اشون حضوری صحبت کنند.
من پارسال زمان بسیار کمی رو داشتم ولی با مراجعه به دانشگاه و راهنمایی عزیزی، امسال دانشجوی دکتری دانشگاه تهرانم.
تجربیات نفرات برتر بیشتر از هر چیزی میتونه کمک کنه

1 5 6 7