/, گروه دامپزشکی/انجمن آزمون دکتری گروه دامپزشکی

مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری گروه دامپزشکی

انجمن آزمون دکتری جراحی دامپزشکی

رشته ها و گرایش های دکتری جراحی دامپزشکی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته جراحی دامپزشکی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری جراحی دامپزشکی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری جراحی دامپزشکی

داوطلبان آزمون دکتری رشته جراحی دامپزشکی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته جراحی دامپزشکی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری جراحی دامپزشکی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته جراحی دامپزشکی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری جراحی دامپزشکی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری جراحی دامپزشکی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری جراحی دامپزشکی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته جراحی دامپزشکی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری جراحی دامپزشکی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری جراحی دامپزشکی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری جراحی دامپزشکی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته جراحی دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته جراحی دامپزشکی آزمون دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته جراحی دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته جراحی دامپزشکی

انجمن آزمون دکتری مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام

رشته ها و گرایش های دکتری مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام

داوطلبان آزمون دکتری رشته مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مامایی و بیماری‌های تولیدمثل دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مامایی و بیماری های تولید مثل دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته مامایی و بیماری های تولید مثل دام آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مامایی و بیماری های تولید مثل دام

انجمن آزمون دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک

رشته ها و گرایش های دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک

داوطلبان آزمون دکتری رشته بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری ز بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 بیماری های داخلی دام های کوچک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیماری های داخلی دام های کوچک آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیماری های داخلی دام های کوچک

انجمن آزمون دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ

رشته ها و گرایش های دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ

داوطلبان آزمون دکتری رشته بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ

دانلود سؤالات رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ آزمون دکتری 1396

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ

انجمن آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی

رشته ها و گرایش های دکتری رادیولوژی دامپزشکی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته رادیولوژی دامپزشکی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی

داوطلبان آزمون دکتری رشته رادیولوژی دامپزشکی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته رادیولوژی دامپزشکی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته رادیولوژی دامپزشکی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته رادیولوژی دامپزشکی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته رادیولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته رادیولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته رادیولوژی دامپزشکی

انجمن آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

رشته ها و گرایش های دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

داوطلبان آزمون دکتری رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

انجمن آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی

رشته ها و گرایش های دکتری پاتولوژی دامپزشکی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته پاتولوژی دامپزشکی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی

داوطلبان آزمون دکتری رشته پاتولوژی دامپزشکی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته پاتولوژی دامپزشکی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته پاتولوژی دامپزشکی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته پاتولوژی دامپزشکی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته پاتولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته پاتولوژی دامپزشکی آزمون دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته پاتولوژی دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته پاتولوژی دامپزشکی

انجمن آزمون دکتری بهداشت و بیماری‌های پرندگان

رشته ها و گرایش های دکتری بهداشت و بیماری‌های پرندگان

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98، رشته بهداشت و بیماری‌های پرندگان در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری بهداشت و بیماری‌های پرندگان در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بهداشت و بیماری‌های پرندگان

داوطلبان آزمون دکتری رشته بهداشت و بیماری‌های پرندگان لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته بهداشت و بیماری‌های پرندگان در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری بهداشت و بیماری‌های پرندگان

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته بهداشت و بیماری‌های پرندگان لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری بهداشت و بیماری‌های پرندگان را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری بهداشت و بیماری‌های پرندگان

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بهداشت و بیماری‌های پرندگان به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته بهداشت و بیماری‌های پرندگان اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری بهداشت و بیماری‌های پرندگان که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری بهداشت و بیماری‌های پرندگان

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری بهداشت و بیماری‌های پرندگان سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بهداشت و بیماری‌های پرندگان

دانلود سؤالات رشته بهداشت و بیماری های پرندگان آزمون دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بهداشت و بیماری های طیور آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بهداشت و بیماری های طیور

انجمن آزمون دکتری بیوشیمی

رشته ها و گرایش های دکتری بیوشیمی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته بیوشیمی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری بیوشیمی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بیوشیمی

داوطلبان آزمون دکتری رشته بیوشیمی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته بیوشیمی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری بیوشیمی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته بیوشیمی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری بیوشیمی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری بیوشیمی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بیوشیمی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته بیوشیمی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری بیوشیمی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری بیوشیمی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری بیوشیمی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیوشیمی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیوشیمی

انجمن آزمون دکتری بهداشت و بیماری‌های آبزیان

رشته ها و گرایش های دکتری بهداشت و بیماری‌های آبزیان

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته بهداشت و بیماری‌های آبزیان در مقطع دکتری دارای پذیرش در 4 گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری بهداشت و بیماری‌های آبزیان در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بهداشت و بیماری‌های آبزیان

داوطلبان آزمون دکتری رشته بهداشت و بیماری‌های آبزیان لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته بهداشت و بیماری‌های آبزیان در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری بهداشت و بیماری‌های آبزیان

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته بهداشت و بیماری‌های آبزیان بهداشت و بیماری‌های آبزیان لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری بهداشت و بیماری‌های آبزیان را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری بهداشت و بیماری‌های آبزیان

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بهداشت و بیماری‌های آبزیان به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته بهداشت و بیماری‌های آبزیان اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری بهداشت و بیماری‌های آبزیان که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری بهداشت و بیماری‌های آبزیان

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری بهداشت و بیماری‌های آبزیان سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بهداشت و بیماری‌های آبزیان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته بهداشت و بیماری های آبزیان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بهداشت آبزیان آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بهداشت آبزیان

انجمن آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی

رشته ها و گرایش های دکتری بهداشت مواد غذایی

مطابقدفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته بهداشت مواد غذایی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی

داوطلبان آزمون دکتری رشته بهداشت مواد غذایی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته بهداشت مواد غذایی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته بهداشت مواد غذایی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته بهداشت مواد غذایی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بهداشت مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته بهداشت مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بهداشت مواد غذایی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بهداشت مواد غذایی

انجمن آزمون دکتری بهداشت خوراک دام

رشته ها و گرایش های دکتری بهداشت خوراک دام

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته بهداشت خوراک دام در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری بهداشت خوراک دام در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بهداشت خوراک دام

داوطلبان آزمون دکتری رشته بهداشت خوراک دام لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته بهداشت خوراک دام در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری بهداشت خوراک دام

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته بهداشت خوراک دام لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری بهداشت خوراک دام را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری بهداشت خوراک دام

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بهداشت خوراک دام به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته بهداشت خوراک دام اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری بهداشت خوراک دام که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری بهداشت خوراک دام

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری بهداشت خوراک دام سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بهداشت خوراک دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته بهداشت خوراک دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بهداشت خوراک دام آزمون دکتری 1394

انجمن آزمون دکتری اپیدمیولوژی

رشته ها و گرایش های دکتری اپیدمیولوژی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته اپیدمیولوژی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری اپیدمیولوژی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری اپیدمیولوژی

داوطلبان آزمون دکتری رشته اپیدمیولوژی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته اپیدمیولوژی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری اپیدمیولوژی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته اپیدمیولوژی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری اپیدمیولوژی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری اپیدمیولوژی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری اپیدمیولوژی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته اپیدمیولوژی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری اپیدمیولوژی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری اپیدمیولوژی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری اپیدمیولوژی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته اپیدمیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته اپیدمیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته اپیدمیولوژی آزمون دکتری 1394

انجمن آزمون دکتری انگل‌شناسی دامپزشکی

رشته ها و گرایش های دکتری انگل‌شناسی دامپزشکی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته انگل‌شناسی دامپزشکی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری انگل‌شناسی دامپزشکی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری انگل‌شناسی دامپزشکی

داوطلبان آزمون دکتری رشته انگل‌شناسی دامپزشکی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته انگل‌شناسی دامپزشکی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری انگل‌شناسی دامپزشکی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته انگل‌شناسی دامپزشکی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری انگل‌شناسی دامپزشکی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری انگل‌شناسی دامپزشکی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری انگل‌شناسی دامپزشکی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته انگل‌شناسی دامپزشکی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری انگل‌شناسی دامپزشکی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری انگل‌شناسی دامپزشکی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری انگل‌شناسی دامپزشکی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته انگل‌شناسی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته انگل شناسی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته انگل شناسی دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته انگل شناسی دامپزشکی

انجمن آزمون دکتری باکتری‌شناسی

رشته ها و گرایش های دکتری باکتری‌شناسی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته باکتری‌شناسی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری باکتری‌شناسی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری باکتری‌شناسی

داوطلبان آزمون دکتری رشته باکتری‌شناسی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته باکتری‌شناسی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری باکتری‌شناسی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته باکتری‌شناسی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری باکتری‌شناسی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری باکتری‌شناسی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری باکتری‌شناسی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته باکتری‌شناسی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری باکتری‌شناسی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری باکتری‌شناسی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری باکتری‌شناسی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته باکتری‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته باکتری شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته باکتری شناسی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته باکتری شناسی

انجمن آزمون دکتری ویروس‌شناسی

رشته ها و گرایش های دکتری ویروس‌شناسی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته ویروس‌شناسی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری ویروس‌شناسی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری ویروس‌شناسی

داوطلبان آزمون دکتری رشته ویروس‌شناسی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته ویروس‌شناسی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری ویروس‌شناسی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته ویروس‌شناسی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری ویروس‌شناسی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری ویروس‌شناسی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری ویروس‌شناسی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته ویروس‌شناسی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری ویروس‌شناسی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری ویروس‌شناسی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری ویروس‌شناسی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ویروس‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته ویروس شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته ویروس شناسی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته ویروس شناسی

انجمن آزمون دکتری قارچ‌شناسی

رشته ها و گرایش های دکتری قارچ‌شناسی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته قارچ‌شناسی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری قارچ‌شناسی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری قارچ‌شناسی

داوطلبان آزمون دکتری رشته قارچ‌شناسی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته قارچ‌شناسی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری قارچ‌شناسی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته قارچ‌شناسی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری قارچ‌شناسی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری قارچ‌شناسی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری قارچ‌شناسی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته قارچ‌شناسی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری قارچ‌شناسی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری قارچ‌شناسی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری قارچ‌شناسی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته قارچ‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته قارچ شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

انجمن آزمون دکتری ایمنی‌شناسی

رشته ها و گرایش های دکتری ایمنی‌شناسی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته ایمنی‌شناسی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری ایمنی‌شناسی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری ایمنی‌شناسی

داوطلبان آزمون دکتری رشته ایمنی‌شناسی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته ایمنی‌شناسی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری ایمنی‌شناسی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته ایمنی‌شناسی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری ایمنی‌شناسی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری ایمنی‌شناسی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری ایمنی‌شناسی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته ایمنی‌شناسی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری ایمنی‌شناسی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری ایمنی‌شناسی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری ایمنی‌شناسی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ایمنی‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته ایمنی شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته ایمنی شناسی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته ایمنی شناسی

انجمن آزمون دکتری بیوتکنولوژی

رشته ها و گرایش های دکتری بیوتکنولوژی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98، رشته بیوتکنولوژی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری بیوتکنولوژی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بیوتکنولوژی

داوطلبان آزمون دکتری رشته بیوتکنولوژی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته بیوتکنولوژی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری بیوتکنولوژی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته بیوتکنولوژی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری بیوتکنولوژی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری بیوتکنولوژی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بیوتکنولوژی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته بیوتکنولوژی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری بیوتکنولوژی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری بیوتکنولوژی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری بیوتکنولوژی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیوتکنولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته بیوتکنولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیوتکنولوژی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیوتکنولوژی (زیست فناوری)

انجمن آزمون دکتری فناوری تولید مثل در دامپزشکی

رشته ها و گرایش های دکتری فناوری تولید مثل در دامپزشکی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری فناوری تولید مثل در دامپزشکی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فناوری تولید مثل در دامپزشکی

داوطلبان آزمون دکتری رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری فناوری تولید مثل در دامپزشکی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری فناوری تولید مثل در دامپزشکی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری فناوری تولید مثل در دامپزشکی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فناوری تولید مثل در دامپزشکی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری فناوری تولید مثل در دامپزشکی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری فناوری تولید مثل در دامپزشکی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری فناوری تولید مثل در دامپزشکی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فناوری تولیدمثل در دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی آزمون دکتری 1394

انجمن آزمون دکتری سم‌شناسی

رشته ها و گرایش های دکتری سم‌شناسی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته سم‌شناسی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری سم‌شناسی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری سم‌شناسی

داوطلبان آزمون دکتری رشته سم‌شناسی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته سم‌شناسی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری سم‌شناسی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته سم‌شناسی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری سم‌شناسی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری سم‌شناسی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری سم‌شناسی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته سم‌شناسی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری سم‌شناسی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری سم‌شناسی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری سم‌شناسی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته سم‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته سم شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

انجمن آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی

رشته ها و گرایش های دکتری فارماکولوژی دامپزشکی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته فارماکولوژی دامپزشکی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی

داوطلبان آزمون دکتری رشته فارماکولوژی دامپزشکی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته فارماکولوژی دامپزشکی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته فارماکولوژی دامپزشکی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته فارماکولوژی دامپزشکی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فارماکولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فارماکولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته فارماکولوژی دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فارماکولوژی دامپزشکی

انجمن آزمون دکتری فیزیولوژی

رشته ها و گرایش های دکتری فیزیولوژی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته فیزیولوژی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری فیزیولوژی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فیزیولوژی

داوطلبان آزمون دکتری رشته فیزیولوژی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته فیزیولوژی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری فیزیولوژی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته فیزیولوژی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری فیزیولوژی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری فیزیولوژی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فیزیولوژی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته فیزیولوژی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری فیزیولوژی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری فیزیولوژی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری فیزیولوژی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فیزیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فیزیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته فیزیولوژی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فیزیولوژی

انجمن آزمون دکتری آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای

رشته ها و گرایش های دکتری آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای

داوطلبان آزمون دکتری رشته آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.دانلود سوالات آزمون دکتری آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی

انجمن آزمون دکتری بافت‌شناسی مقایسه‌ای

رشته ها و گرایش های دکتری بافت‌شناسی مقایسه‌ای

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته بافت‌شناسی مقایسه‌ای در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری بافت‌شناسی مقایسه‌ای در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بافت‌شناسی مقایسه‌ای

داوطلبان آزمون دکتری رشته بافت‌شناسی مقایسه‌ای لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته بافت‌شناسی مقایسه‌ای در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری بافت‌شناسی مقایسه‌ای

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته بافت‌شناسی مقایسه‌ای لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری بافت‌شناسی مقایسه‌ای را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری بافت‌شناسی مقایسه‌ای

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بافت‌شناسی مقایسه‌ای به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته بافت‌شناسی مقایسه‌ای اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری بافت‌شناسی مقایسه‌ای که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری بافت‌شناسی مقایسه‌ای

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری بافت‌شناسی مقایسه‌ای سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بافت‌شناسی مقایسه‌ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته بافت شناسی مقایسه ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بافت شناسی مقایسه ای آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بافت شناسی مقایسه ای

انجمن آزمون دکتری بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی

رشته ها و گرایش های دکتری بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی

داوطلبان آزمون دکتری رشته بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

انجمن آزمون دکتری گروه دامپزشکی
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۰۰:۴۷:۱۷ +۰۳:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 98, گروه دامپزشکی|۷۴۱ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
محمد
محمد

سلام مجدد
یک سوال در مورد تخصص علوم تغذیه(انسانی) یا تخصص های انسانی دیگر رشته ها مثل باکتری ، انگلل و… (انسانی) برای شرکت در ازمون حتما باید مدرک ایلتس یا ام اچ ال ای رو داشته باشیم یا میتونیم تا روز مصاحبه این مدرک رو ارائه بدیم؟

محمد
محمد

سلام وقت بخیر
دوستان باتوجه به زمان ۷۰ روزه تا ازمون دکتری طیور میشه لطف کنین منبعی برای من معرفی کنین تا خودمو بتونم برای امتحان برسونم؟

علی
علی

سلام
من رشته بهداشتو بیماری های طیور رو بخاطر اینکه علاقه داشتم برای ازمون تخصص انتخاب کردم
در مورد ظرفیت دانشگاه های دولتی توی این رشته اگه کسی اطلاعی داره راهنمایی کنه

Mili
Mili

سلام، سالهای قبل که فکر کنم حدودا دانشگاه تهران ۵ میگرفت و چمران هم ۵ تا و شهرکرد هم ۲ تا و جاهای دیگه رو نمیدونم، تازه از این تعداد نصفشون شبانه بود، شیراز و ارومیه هم هستن

سحر
سحر

سلام. دوستان در مورد رشته دکتری فیزیولوژی دامپزشکی و منابع آزمون کسی می تونه منو راهنمایی کنه.

انستیتو رازی
انستیتو رازی

با سلام منم امروز ثبت نام کردم دانشگاه شاهد…دیگه دامپزشکی دوست ندارم از کنکور دادن و کارنامه و هرچی رتبه و رزومه و سی وی و استرس و خستگی و انتظار بیزارم
….منظورشون از باکتری همون گروه میکربشناسی و ایمونوی دانشگاه شاهد هست؟

........
........

باکتری شناسی پزشکی دانشگاه شاهد

........
........

هورررررررررررررررررررررا با رتبه 5 دانشگاه علوم پزشکی شاهد قبول شدم

مینو
مینو

بچه ها کلینیکال پاتولوژی کسی قبول شده ؟

جواد
جواد

با سلام خدمت دوستان
من با رتبه ۳ باکتری، دانشگاه تهران قبول شدم

رضا
رضا

سلام. مبارکه
درصدهاتون چطور بوده؟

........
........

سلام شما بایدم قبول میشدید،دانشگاه تهران دانشجوی خودشو رد نمی کنه..

دکتر
دکتر

دوستان بگن کجا و چه رشته ای قبول شدن؟

اعظم
اعظم

سلام و عرض تبریک به قبول شدگان و ارزوی موفقیت در سال اینده برای کساییکه قبول نشدن. من باکتری شناسی دانشگاه بوعلی همدان روزانه قبول شدم.

رضا
رضا

سلام
مبارکه
رتبه تون چند شده بود؟
چند نفر همدان پذیرش داشت؟

اعظم
اعظم

سلام. تشکر. دو نفر همدان پذیرش داشت

اعظم
اعظم

رتبه ام 11بود

رضا
رضا

ممنون
من امسال میخوام شرکت کنم و هدفم تهران یا همدان درصد هاتون چطور بوده؟ و میخواستم بدونم مصاحبه چطور بوده؟ اگه لطف کنید جواب بدبد ممنون میشم

اعظم
اعظم

سلام. 47/5درصد تخصصی- 20% استعداد-11/5%زبان. مصاحبه تو همدان بسیار علمی و دقیق بود. تقریبا برای هرکس نیم ساعت وقت میزاشتن. از پایان نامه پرسیدن و متن انگلیسی دادن بخونم. بسیار اساتیدش باشخصیت بودن و برخورد خوبی داشتن. از مقالاتم و کتابم خیلی خوششون اومد. در نهایت نفر اول شدم تو همدان. رزومه ام هم 4مقاله isi با ایمپکت 6و 1/5- دوتا علمی پژوهشی-4تا کنگره-یک کتاب انگلیسی و سالقه تدریس و معدل 18/35.

رضا
رضا

بسیار عالی
فقط اگه متوجه شدید زمان کلاس ها چطوره ممنون میشم بگید. جون شاغلم، میخوام بدونم برنامه ریزی کنم

اعظم
اعظم

سلام. کلاسها شنبه یکشنبه و چهارشنبه هست.

رضا
رضا

تقریبا هر روز!!!! دونفر قبول شده نمیتونن تو یک یا دو روز هماهنگ کنن که همون روزا برگزار شه؟

اعظم
اعظم

اینجا میگن باید فول تایم در اختیار دانشگاه باشیم.

رضا
رضا

انشالله موفق باشید

دکتر
دکتر

با کسی از طرف دانشگاه ها تماس گرفتن؟

vet
vet

دوستان مصاحبه ها چطور بود؟

دکتر
دکتر

دوستانی که مصاحبه رفتن از نحوه مصاحبه ها توضیح بدن لطفا؟

dvm
dvm

دوستان لطفا نتایج انتخاب رشته تون رو بگید.

hani
hani

نتایج اومد.

dvm
dvm

چقدر ترازها پایین اعلام شده.

سایه
سایه

سلام دوستان با ارزوی موفقیت برای همه
کسایی ک این جا در ازمون دامپزشکی شرکت کردن کسی ایمنی شناسی شرکت کرده ؟چ ترازی تهران قبوله؟
و برای انتخاب رشته ازاد فقط باید ایمنی شناسی انتخاب کرد یا میشه از رشته های دیگه مثل باکتری و ویروس هم انتخاب کرد؟

hani
hani

تعداد شرکت کننده ایمنی چند نفر بوده؟

بیوتک
بیوتک

سلام. دعوت به مصاحبه، احتمالاً سه‌شنبه 3 اردیبهشت اعلام بشه.

hani
hani

چه رشته ایی شرکت کردی و تعداد شرکت کننده ها چند نفر بوده؟

دکتر
دکتر

دوستان از تاریخ مصاحبه ها خبری نشد؟

vet
vet

دوستان کسی تجربه مصاحبه رفتن دانشگاه رو داره توضیح بده.

صبا
صبا

من دارم, دانشگاه تهران اینجوره که نوبتی نیست هرکی احساس امادگی بیشتر کرد زودتر میره, توصیه میگنم یا اولین نفر برید یا اخرین نفر وسطا اساتید خسته میشن, بعد روی پایان نامه مسلط باشید, کتاب تکست بوک رو خوب بخونید چون زیاد ترجمه میخوان, سولات نسبتا کلیه ولی فک نکنین اسونه, به اعصاب خودتون مسلط باشید شیک باشید

vet
vet

دوستان از انتخاب رشته خودتون بگید که چه جاهایی رو انتخاب کردید تشکر

vet
vet

دوستان لطفا فعال تر شید تعداد شرکت کننده با نتایج هر رشته رو اعلام کنید

دامپزشکی جراحی
دامپزشکی جراحی

25 جراحی

شرکت گننده 208

dvm
dvm

دوستان لطفا نتایج با تعداد شرکت کننده رشته تون رو اعلام کنید

hani
hani

تعداد شرکت کننده بیماریهای دام کوچک 198 نفر بود

بنیامین
بنیامین

سلام تبریک به خانم اعظم و اقا جواد انشااله موفق باشید . اقای جواد شما از کدوم استان هستید و رشته ارشدتون چی بوده ؟ دامپزشک هستید ؟؟

جواد
جواد

من دانشجوس ارشد سلولی هستم

جواد
جواد

تدانشگاه تهران تا رتبه چند دعوت به مصاحبه باکتری میشه؟
احتمال قبولی هست به نظرتون

جواد
جواد

دانشگاه تهران دعوت به مصاحبه میشید؟

اعظم
اعظم

بله. انشالله. شما انتخاب اولتون دانشگاه تهرانه؟ باکتری پزشکی هم شرکت کردید؟

جواد
جواد

من فقط دانشگاه تهران رو انتخاب میکنم
بیشتر برای میکروب شناسی پزشکی دارم اماده میشم

اعظم
اعظم

منم باکتری پزشکی شرکت کردم. میتونم بپرسم چه کتابایی خوندید برای باکتری پزشکی؟ وبرای ازمون msrt?

جواد
جواد

به نظرتون برای دانشگاه های تهران فقط دانشگاه تهران پذیرش داره؟
تقریبا تا رتبه چند دعوت به مصاحبه می کنن برای تهران؟

اعظم
اعظم

از همه دانشگاها پذیرش میکنن. فک میکنم تا رتبه 40دعوت بشن تهران

جواد
جواد

سلام دوستان
من باکتری شناسی ۳ شدم

دامپزشک
دامپزشک

با سلام و تبریک. باکتری شناسی چند نفر شرکت کننده داشته است؟

اعظم
اعظم

162نفر

جواد
جواد

دانشگاه تهران دعوت به مصاحبه میشید؟

اعظم
اعظم

سلام تبریک میگم عالیه. منم 11شدم باکتری شناسی

دکتر
دکتر

انگل شناسی تعداد شرکت کننده 115
رتبه 42

میلاد
میلاد

دوست عزیز درصدات چطور بود؟ و ترازتم اگه لطف کنی بگی ممنون میشیم

Vet
Vet

تراز ۲۰۰۱

hani
hani

شما چه رشته ای شرکت کردید؟

Vet
Vet

تعداد شرکت کننده هر رشته رو هم اعلام کنید.

Vet
Vet

دوستان لطفا به محض اعلام نتایج رتبه و رشته و درصد رو بگید با تشکر.

میلاد
میلاد

سلام به همه، دوستانی که طیور شرکت کردن به محض اعلام نتایج رتبه و درصداتونو کامنت کنید
ممنون

مامایی و بیماری های تولید مثل دام
مامایی و بیماری های تولید مثل دام

سلام،کسی میدونه برای قبولی تو گرایش مامایی و بیماری های تولید مثل دام چه درصدهایی باید داشت ؟تا چه رتبه هایی قبول میشن؟

دامپزشکی جراحی
دامپزشکی جراحی

رتبه 15 مامایی 95 الان مشهد می خونه

vet
vet

عیدتون مبارک.کجایید فعال نیستید

اعظم
اعظم

سلام عید شمام مبارک. خبر ندارید کی کارنامه میاد؟

vet
vet

پارسال که 28 نتایج اومد

vet
vet

بچه ها یکم فعال شید لطفا درصدهاتون بگید تا مشخص شه کی چیکار کرده

پوریا
پوریا

دوستان شرکت کننده در رشته رادیولوژی در کلید جواب سوال ۴۲ اشتباه هست و گزینه ۴ درست بوده و سوال ۶۴ هم به دلیل صحیح بودن هر دو گزینه ۱ و ۴ باید حذف شود
من این سوالات رو به اساتید داننشگاه تهران نشون دادم و نظر اونها هم همین بود لطفا در قسمت اعتراض به سوالات سنجش این ۲ سوال رو بنویسید
ممنون

جواد
جواد

سلام دوستان
من باکتری شرکت کردم
۵۲ درصد اختصاصی، استعداد ۵۲، زبان صفر، به نظرتون تقریبا رتبم چند میشه؟

اعظم
اعظم

سلام. درصداتون عالیه. احتمال زیاد تک رقمی بشید. بچه های باکتری شناسی سوال ۳۰ کلید اشتباه زده گزینه ۴٫ جواب درست گزینه ۳ هست. لطفا به سازمان سنجش اعتراض بدید اصلاح کنن. سوال ۴۰ بنظرتون گزینه ۲هم میتونه درست باشه؟ کلرستریدیوم پیلی فورم مگه پاتوژن اجباری داخل سلولی هست؟

جواد
جواد

یعنی احتمالش هست زیر ۱۰ بشم؟

اعظم
اعظم

بله. خیلی زیاد. رزومه اتون چطوره؟ انشالله موفق باشید

جواد
جواد

مدرک زبان msrt با نمره ۸۰ دارم، ۸،۹ پوستر و همایش، ۲تا علمی پژوهشی، یه اسکوپوس، یه ترویجی، و شاید تا موقع مصاحبه یه isi

اعظم
اعظم

اقای جواد رزومه خیلی خوبی دارید. موفق باشید

بنیامین
بنیامین

سلام خدمت همه دوستان ، من سال قبل باکتری روزانه قبول شدم خداروشکر راضی هستم ، زیاد استرس نداشته باشن خدا خودش کمک میکنه ، به خدا توکل کنید … برای همه دوستان ارزوی موفقیت دارم

soheildvm
soheildvm

اختصاصی طیور ۶۴ استعداد ۲۵

Vet
Vet

بچه های انگل شناسی چیکار کردین من تخصصی ۱۵٪زبان ۱۱٪

سارا
سارا

سلام دوستان من طیور تخصصی ۴۳ زدم استعداد ۱۰ زبان ۰ شما چطور بودید؟

Hani
Hani

تخصصی خوب زدین

A-gh
A-gh

سلام، منم طیور شرکت کردم، اختصاصی ۴۲ استعداد ۴۰
به نظرت شانس قبولی دانشگاه آزاد و داریم؟

soheildvm
soheildvm

حتما علوم تحقیقات قبولی

A-gh
A-gh

ممنون، ان شاالله که اینطور باشه، توکل برخدا

hani
hani

فک نکنم مجاز بشم خیلی درصدام پایینه. در حد ۱۰%

A-gh
A-gh

چه رشته ای؟؟

vet
vet

تخصصی کمتر از ۲۰% زدم. افتضاح…………..

soheildvm
soheildvm

کدوم تخصص؟

vet
vet

انگل شناسی. به نظر شما تعداد بچه های انگل شناسی چند نفره امسال

soheildvm
soheildvm

معمولا درحد صد نفر بوده ،،

soheildvm
soheildvm

دوستان کلید اومد چن درصد زدین؟؟

سارا
سارا

سلام شما چطور بودید؟

اعظم
اعظم

سلام دوستان باکتری شناسی سوالات چطور بود؟

زهرا
زهرا

وقت زبان و استعداد که خیلی کم بود. تخصصی باکتری واسه کسایی که خونده بودن فکر کنم خیلی راحت بود. شما خوب شد درصدهاتون؟ چند زدید تقریبا؟
من هر درسی رو تقریبا حول و حوش ۲۰ درصد زدم. میگید روزانه قبول میشم؟ خودم که فکر نمیکنم.

اعظم
اعظم

بستگی به رقبا داره. احتمالش هست دعوت بشید روزانه. تخصصی خوب بود ولی یکسری سوالات در عین سادگی مفهومی بودن. من تخصصی نزدیک ۵۰و استعداد،۲۰و زبان ۱۱درصد زدم.

vet
vet

بچه ها سوالات چطور بود

بینام
بینام

دوستان سلام
سطح سوالای بهداشت مواد غذایی چه طور بود امسال؟

hani
hani

تعداد شرکت کننده ها چند نفر بود

vet
vet

تو حوزه ما بیشتر طیور با دام کوچک بود

vet
vet

بچه ها آزمون چطور بود اانگل شناسی که سخت بود

soheildvm
soheildvm

سلام، امسال طیور خیلی سخت تر از سال گذشته بود

سارا
سارا

سلام شما چنتا صحیح زدید طیور؟ چیزی خونده بودید یا نه ؟ یک توضیح بدید کلی

soheildvm
soheildvm

من سال دوممه شرکت میکنم پارسال ۶۴ درصد تخصصی زدم زبان ۳ درصد و استعداد ده درصد
امسال برعکس پارسال با اینکه خوندم برام عجیب بود چرا سطح سوالات نسبت به پارسل بالا رفته و از اون مهمتر سال گذشته ده سوال تغذیه و پرورش داشتیم امسال شد ۱۴ سوال بطور خاص و دوسوال فرعی از تغذیه و عجیب بود برام

اعظم
اعظم

خیلی عالی زده بودید تخصصی. حتما رتبه اتون تک رقمی شده بود. با این درصد بالا پارسال قبول نشدید؟

soheildvm
soheildvm

فقط مصاحبه تهران رفتم که امتیازم نرسید

سارا
سارا

به نظرتون امسال چند بزنیم تخصصی تک رقمی میشیم ؟ با زبان صفر و استعداد ۱۵

soheildvm
soheildvm

امسال حتما درصدا رتبه تک رقمی کمتره، ولی فک نمیکنم زیر ۶۵ بیارین تک رقمی بشین

دکتر
دکتر

بچه ها تعداد شرکت کننده در حوز ه شما چند نفر بود

دکترا
دکترا

امتحان چطور بود

اعظم
اعظم

تخصصی خوب بود. حوزه ما ۲نفر باکتری

محمد
محمد

سوالات طیوووووووررر واااای چقد سخت بود

soheildvm
soheildvm

قبول دارم امسال سطح سوالاتی بالاتر و خیلی جزیی تر داشتیم

سارا
سارا

شما هم طیور بودی؟ چطور بود ؟ چنتا صحیح زدید؟

soheildvm
soheildvm

از تصوراتم کمتر زدم
حتی نرسیدم زبان بزنم

دکترا
دکترا

استرس دارم

دکترا
دکترا

انگل شناسی

vet
vet

بچه ها گرایش هاتون رو اعلام کنید تا تعداد مشخص بشه

میلاد
میلاد

بیوشیمی دامپزشکی کسی هست؟

سارا
سارا

سلام دوستان وقت بخیر کسی از سرفصل منابع رشته سم شناسی ( فیزیولوژی و سم شناسی و فارماکولوژی) اطلاع داره؟ که برای آزمون چه فصولی باید خونده بشه یا از کجا جزوه تهیه بشه؟
ممنون

vet
vet

کسانی که ثبت نام کردند گرایش خودشون اعلام کنند تا تعداد نفرات شرکت کننده مشخص بشه

ماهم تدریسی
ماهم تدریسی

سلام کتابهای تست ارمون دوره تخصصی بهداشت وبیماریهای طیور چی هست لطفا اعلام کنید امسال میخوام شرکت کنم

دکتر
دکتر

انگل شناسی

اعظم
اعظم

من خودم باکتری شناسی پزشکی هفت استاد ترجمه امید عزیزی-باکتری شناسی تاپلی ویلسون ترجمه مجتبی کشفی و تست جلال مردانه رو برای وزارت بهداشت و همینطور باکتری شناسی کویین رو برای وزارت علوم میخونم

sara
sara

سلام ،میشه منابع لازم واسه دکتری باکتری شناسی رو بگید?
ممنون

اعظم
اعظم

سلام . باکتری شناسی عمومی تاجبخش-باکتری شناسی دامپزشکی کویین. ترجمه تقی زهرایی- تست باکتری شناسی iqb- ایمنی شناسی ابوالعباس -محمدوجگانی-قارچ شناسی شهلاشادزی

هانی
هانی

کسانی که ثبت نام کردند بگن در چه رشته ای ثبت نام کردند تاآمار دقیق رشته مشخص بشه.

اعظم
اعظم

سلام. من باکتری شناسی شرکت کردم.

هانی
هانی

دام کوچک

منتظرگلستان
منتظرگلستان

سلام.کسی میدونه کی نتایج تکمیل ظرفیت میاد

مریم
مریم

سلام. در رابطه با رشته فناوری تولید مثل چه منابعی باید مطالعه بشه

Maryam1367
Maryam1367

دوستان کسی از پذیرش و قبولی رادیولوژی دامپزشکی خبر داره؟؟؟میگن خیلی سخت شده

سينا
سينا

سلام دوستان جسارتا اطلاعی از تعداد شرکت کننده های حدودی در رشته های آناتومی و بافت و پاتولوژی امسال دارید؟ ممنونم از پاسخگوییتون

سينا
سينا

کسی اطلاعی داره؟

لیا
لیا

سلام؛ تبریک به دوستانی که از ماراتون ۹۶پیروز بیرون اومدن, من دانشگاه تهران قبول شدم کسی در مورد تاریخ ثبت نام اطلاعی داره؟؟؟

رضا
رضا

مبارکه
به سلامتی
رتبه شما چند بود؟
و درصد هاتونم می گید؟
باکتری بودبد؟

بیوتکنولوژی۹۶
بیوتکنولوژی۹۶

در مورد ثبت نام دانشگاه فردوسی کسی اطلاعی داره؟

دانشجو
دانشجو

سلام اموزش گفته از سایت دانشگاه پیگیر باشین اونجا اعلام می کنه

سارا
سارا

من علوم تحقیقات قبول شدم طیور کسی میدونه ترم اول شهریش چقده؟

به سارا
به سارا

ترمی ده میلیون . من خودم تخصصمو آزاد میخونم

soheildvm
soheildvm

دوست بنده ترم دو علوم تحقیقاته ده و نیم میده

بی تک
بی تک

سلام بچه ها انگار بیوتکنولوژی شیراز اصلاً پذیرش نکرده. کسی هست که اطلاعات بیشتری داشته باشه….

بیوتکنولوژی۹۶
بیوتکنولوژی۹۶

سلام..چطور ؟ اطلاعی دارید؟از کجا متوجه شدید؟

رضا
رضا

سلام به نظر شماامسال دانشگاه تهران باکتری شناسی باز دانشجو میپذیره؟ یا دوسال یکباره؟

اعظم
اعظم

سلام وای خدا نکنه دوسال یکبار باشه. من به امید سال بعد روزانه تهران شاید شبانه که امسال قبول شدم رو نرم.

بیوتکنولوژی۹۶
بیوتکنولوژی۹۶

سلام بچه ها لطفا بگید کجا و چی قبول شدید؟

بیوتک
بیوتک

سلام من با رتبه ۲ قبول نشدم شیراز اصلاً پذیرش نکرده

بیوتکنولوژی۹۶
بیوتکنولوژی۹۶

شما مصاحبه رفته بودید؟ مشهد هم مصاحبه رفتید؟

hani
hani

لطفا بچه ها بگین کجا و چه رشته ای قبول شدین؟

sara
sara

سلام، کسی باکتری شناسی فردوسی قبول شده ????

اعظم
اعظم

سلام منم باکتری شناسی هستم. شبانه تهران قبول شدم. موندم سر دو راهی برم یا نه. چون من انتظار داشتم روزانه قبول بشم . خانم سارا شما کجا قبول شدید؟

sara
sara

شبانه فردوسی

بیوتکنولوژی۹۶
بیوتکنولوژی۹۶

سلام ببخشید شما میدونید ثبت نام فردوسی کی هست؟

رضا
رضا

رتبه شما چند بود؟

بنیامین
بنیامین

سلام . باکتری روزانه شهرکرد

رضا
رضا

رتبه تون چند بود؟

سارا
سارا

بخداااااااا مردم از استرس یکم حرف بزنید یچیزی بگید اخهههههه

بنیامین
بنیامین

سلام . باید صبر کرد فقط تا نتایج بیاد ،

بیوتکنولوژی۹۶
بیوتکنولوژی۹۶

سلام دوستان …. اینجا در مورد گزینش و صلاحیت عمومی و…با کسی تماسی گرفته شده؟

سارا
سارا

نه با من که نگرفتن لطفا خواهش میکنم اگه کسی این پیامو میخونه جواب بده که بقیه تکلیفشون مشخص شه با کسی در مورد صلاحیت عمومی یا هرچیزی تماس گرفتن؟؟؟؟؟

دامپزشکی ۹۶
دامپزشکی ۹۶

نه دوست عزیز با من نگرفتن هیچ تماسی برای هیچ چیز
برای دوستمم همینطور. نه تماسی بوده نه هیچ خبری
استرس نداشته باشید

بیوتکنولوژی۹۶
بیوتکنولوژی۹۶

با منم هیچ تماسی گرفته نشده ولی اینقدر تو این سایت تو بخشهای دیگه این حرف رو شنیدم واقعا مضطربم.

سارا
سارا

سلام دوستان رشته های مختلف دامپزشکی با کسی تماس گرفتن از طرف دانشگاه ها

بنیامین
بنیامین

سلام . خیر تا جایی که اطلاع دارم با کسی تماس نداشتن

لیا
لیا

سلام فعلا که نه تماسی گرفته نشده, دانشگاه تهران نمرات مصاحبه رو اعلام کرده, از دامپزشکی خبری نیست

بنیامین
بنیامین

سلام دوستان … چه خبر ؟ توی یک قسمتهایی از سایت میگن از دانشگاها با بعضی افراد تماس گرفتن !!! از بچههای دامپزشکی کسی با این شرایط هست ؟؟؟

لیا
لیا

فعلا که هیچ خبری نیست

سحر
سحر

سلام دوستان
بین فیزیولوژی و بهداشت مواد غذایی کدومش برای هیئت علمی شدن بهتره؟

عارف
عارف

سلام. بهداشت مواد غذایی